Info

E-mail: info@clubguyandroni.nl

Postadres
Postbus 1520
9701 BM Groningen
Nederland

Adres
Bloemstraat 38
9712 LE Groningen
Nederland

Bedrijfsgegevens

Club Guy & Roni is een merknaam van Stichting Club Guy & Roni. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 02078752 (RSIN 812159925). Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mevr. M. Schreur (penningmeester)
Dhr. A. Daleman (voorzitter)
Mevr. G. Boerma (secretaris)
Mevr. B. Pander (algemeen bestuurslid)

Lees hier het bestuursverslag 2016 >>

 

ANBI: belastingvoordeel met de Geefwet

Club Guy & Roni is als culturele instelling gekwalificeerd als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een ANBI.

Een gift aan een ANBI levert een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen in de aangifte. Meer informatie hierover vindt u op Cultuur Pakt Noord, een gezamenlijk initiatief van culturele organisaties in Groningen.

Harmen van der Hoek
Zakelijk leider
T: +31 (0)647788393
harmen@clubguyandroni.nl

Maarten Otten
Productie manager
T: 050 588 54 40
maarten@nnt.nl

Bo van Bommel
Hoofd Marketing en Publiciteit
T: +31(0)623126954
bo@clubguyandroni.nl

Inke Berbee
Nederlandse boekingen
T: +31(0)20 627 04 55
inke@bureauberbee.nl

Iva Horvat en Elise Garriga, Art Republic
Internationale boekingen
info@artrepublic.es
+34 615 271 632

Sign up newsletter